Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true
Екологічні Перевезення

Як бізнес-інновації та потреба у екологічних рішеннях впливають на зменшення викидів вуглецю

Завантажити дослідження екологічних перевезень New Window

Екологічні рішення

Зміни в кліматі є одним із найскладніших випробувань, з якими стикається сучасність.
Як органи влади, так і споживачі, все більше вимагають від власного бізнесу підрахунку та знаження своїх викидів до навколишнього середовища.

Облік викидів парникових газів є першим кроком до екокологізації ваших перевезень.
DHL впроваджує два сервіси – Доклади про викиди вугле цю та онлайн панель індикації рівня вуглецю.

Доклади про викиди вуглецю
 • відображає викиди, отримані в результаті транспортування в мережі DHL
 • Можуть бути підготовані як щомісячно тапоквартально, так і використовуючиперіод протягом року.
 • Розрахунок відповідає стандарту EN 16258 «Методика розрахунку і декларування енергоспоживання та викидів парникових газів транспортних послуг»

Онлайн панель індикації рівня вуглецю
Має всі переваги, що і Доклад про викиди вуглецю, а також:
 • Відображає викиди, отримані від роботи всієї Вашої мережі поставок – навіть включаючи викиди, отримані від роботи з «третьої сторони»
 • Відображає шкідливі викиди навіть на рівні індивідуальниї поставок
 • Гнучкі підходи до різних форм звітності, що стосуються шкідливих викидів вуглецю – дозволяє спростити вимірювання зниження шкідливих викидів до атмосфери.
 • Дає можливість змоделювати і оцінити результати впливу шкідливих викидів на навколишнє середовище.
 • Допомагає при оптимізації мережі поставок та прийнятті стратегічних рішень.

На протязі усієї мережі поставок існує багато шляхів до зниження шкідливих викидів до навколишнього середовища.
 • Мі є експерти в розробці екологічно-ефективних процесів транспортування
 • Ми разом з вами працюємо для створення індивідуально-зорієнтованих рішень.
 • Нашою метою є підвищення ефективності та зведення шкідливих для екології наслідків ваших перевезень до мінімуму.
Вашими перевагами є:
 • Управління витратами палива та транспортом
 • Оптимізація автопарку
 • Перерозподіл перевезення вантажів між окремими видами транспорту
 • Розробка пережі перевезень
 • Використання енергозберігаючих технологій у складській нерухомості

 • Сертифікована компенсація ваших викидів парникових газів шяхом внесків до міжнародно-визнаних проектів із захисту клімату
 • Перевірка звітів про компенсації викидів сторонніми авторизованими організаціями (SGS)
 • Щорічна сертифікація у широкому доступі

Зверніть увагу, що послуга Climate Neutral доступна тільки в поєднанні з розширеною звітністю по вуглецю.

выдбуватись разом із нульовими шкідливими викидами, використанням відновлюваних ресурсів, адаптацію до кліматичних змін та виміруванням впливу на навколишнє середовище.

Робота DHL з екологічних рішень пропонує багато можливостей:
 • Контроль за шкідливими викидами: Глобальні рішення по збаккумуляції та переробці шкідливих відходів від вашого виробництва мають на меті перетворити витрати на джерела прибутків та на підтримку ваших цілей зі зниження кількості шкідливих викидів до навколишнього середовища.
 • Розширення відповідальності виробника: Збір даних, фізична переробка та надання достовірної інформації, що задовольняє ряд законодавчих вимог, що дає змогу вам, як виробнику, зосередити увагу на вашій основній діяльності.
 • Провідний партнер з екологічних рішень: Наші консультації та програми з підтримки протягом усього ланцюгу перевезень починаючи з навчання співробітників закінчуючи розробкою цілої мережі, що спрямована на постановку цілей, на захист навколишнього середовища.